Coördinatie Projecten

Initiatieven in het sociaal domein opstarten en bijdragen aan projecten met maatschappelijke relevantie.

Op het gebied van Jeugd en Participatie projecten concreet verder brengen.

Mijn kracht zit in het schakelen op alle niveau's, het verbinden van mensen, processen af te spreken die krachtig in eenvoud zijn om te komen tot heldere resultaten.

Allianties smeden waardoor het uitgevonden wiel gedeeld kan worden, relaties bouwen, behartigen van de belangen van de stakeholders, radicaal neutraal én een beetje brutaal samenwerken met 'de bedoeling' voor ogen.

Kamers met Aandacht richt zich op het bevorderen van een positieve uitstroom van 18+ jongeren uit de jeugdzorg en WMO-verblijf. Wij werven kamers bij particulieren waar, naast ambulante begeleiding door (jeugd)zorgorganisaties, ook informele steun aanwezig is in de vorm van huisgenoten of betrokken buren. Het doel van Kamers met Aandacht is jongeren hun zelfredzaamheid en netwerk op een natuurlijke manier versterken en hiermee het aantal dak- en thuisloze jongeren verminderen.

Voor Kamers met Aandacht werk ik aan een aantal projecten:

  • Coördinator in Den Haag; werving en selectie van kamers, bemiddeling tussen dragende bewoners en vragende bewoners.
  • Overleggen en samenwerking Gemeente, Corporaties e.d. om zoveel mogelijk jongeren een steunende plek te kunnen bieden.
  • Projectleider: Ontwikkelen van categoraal maatwerk voor Gemeenten gekoppeld aan Kamers met Aandacht. En met woningcorporaties kijken naar innovatieve mogelijkheden die bijdragen aan hun prestatieafspraken en jongeren helpen aan een steunend netwerk.

Methodisch begeleiden voor Praktijkopleiders